اخبار
1403/2/9 یکشنبه
اطلاعیه قابل توجه دانشجویان گرامی
روسا دانشگاه ه ها و مراکز آموزشی پژوهشی و فنا وری اطلاعات

.

روساي محترم دانشگاه ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوري
با سلام واحترام،
1401 مدیر کل محترم حوزه وزارتی مبنی بر اعلام مرجعیت /08/ پیرو بخشنامه شماره 225373 مورخ 08
سازمان امور دانشجویان (اداره کل امور دانش آموختگان) به عنوان تنها مرجع پاسخگویی به استعلام مدارك
تحصیلی دانش آموختگان کلیه دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و غیرانتفاعی
وزارت عتف و دانش آموختگان خارج از کشور، خواهشمند است در صورت برخورد با مدارك جعلی
توسط بخش https://codesehat.ir دانشگاهی که خارج از سامانه استعلام مستقر در سازمان به نشانی
هاي مختلف براي استعلام به دانشگاهها ارسال می شود، ضمن انجام اقدامات حقوقی مرتبط، نتایج رسیدگی
را به دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این سازمان و نیز اداره کل دانش آموختگان سازمان امور
دانشجویان گزارش نمایید.
 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر