اخبار
1402/6/18 شنبه
فرا خوان سی و هفتمین جشنواره بین المللی خوارزمی

.

 فراخوان  سی هفتمین  جشنواره  بین المللی  خوارزمی  و دومین  جشنواره نوع آوری  فناوری خوارزمی 
مهلت ثبت نام  الکترونیکی  و ارسال   طرح  به  دبیر خانه

خرداد ماه 1402 لغایت تا پایان شهریور ماه 1402
WWW.KHWARIZMI.IR


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر