اخبار
1402/4/7 چهارشنبه
اطلاعیه قابل توجه دانشجویان گرامی

.

موضوع درخواست  تفویض  صدور  معافیت  از انجام  طرح  جهت صدور  معافیت  از انجام  طرح  رعایت  موارد  ذیل الزامی است.
1-دریافت  نامه دانشگاه  مبنی  بر اعلام  اتمام  تحصیل  فرد متقاضی  در مقطع مورد  نظر 2- کارت ملی متقاضی 3- تکمیل فرد  متعهد  نامه (بپیوست)
 توسط متقاضی


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر