اخبار
1402/4/7 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان گرامی

.

 در خصوص  تفویض  صدور  دریافت  از انجام  طرح جهت  صدور  معافیت  از انجام  طرح رعایت  موارد ذیل الزامی است.
1- دریافت  نامه دانشگاه  مبنی  بر اعلام  اتمام  تحصیل  فرد  متقاضی  درمقطع مورد نظر 2  - کارت ملی متقاضی 3- تکمیل فرم  تعهد نامه (بپیوست} توسط متقاضی


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر