اخبار
1401/10/13 سه‌شنبه
برگزاری مجدد رزم آزمون باز (بررسی دروس عمومی دانشجو) از تاریخ 12 تا 16 دی ماه 1401

.


با عنایت به برگزاری چند دوره رزم¬آزمون دروس عمومی در سامانه سما به نشانی  https://edu.pnu.ac.ir   ، متاسفانه تعدادی از دانشجویان دروس عمومی اقدام به ورود به سامانه و بررسی دسترسی و دروس آزمونی خود ننموده¬اند. 
1. از تاریخ 12 تا 16 دی¬ماه، رزم¬آزمون باز به منظور بررسی دسترسی و امکان ورود به سامانه سما، برای کلیه دانشجویان دارای دروس عمومی فعال می¬باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر