1399/10/23 سه‌شنبه نشست ستاد استقبال از دانشجويان نو دانشگاه پيام نور مركز ممسني  


نشست ستاد استقبال از دانشجويان ورودي نو دانشگاه پيام نور مركز ممسني با حضور دكتر شهرام رحماني رئيس دانشگاه صبح امروزدر اتاق رياست برگزار گرديد..
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور مركز ممسني، در اين نشست دكتر شهرام رحماني با تاكيد بر استقبال شايسته از دانشجويان ورودي نو در فضاي مجازي و حضور فيزيكي با رعايت پروتكل بهداشتي، خواستار بهترين دستورعمل ها از سوي دانشگاه به اين دانشجويان شد.
وي همچنين از مسئولان دانشگاه خواست معرفي كامل از دانشگاه ،از بخشهاي مختلف دانشگاه تهيه و در اختيار دانشجويان قرار دهند.
تهيه فيلم كوتاه از بخش هاي مختلف دانشگاه براي دانشجويان ازمسئول فرهنگي و روابط عمومي با همكاري كاركنان تهيه بروشور ضوابط دانشگاه جهت ارائه به دانشجويي مصوبات دراين نشست بود..
لازم به ذكر است در اين نشست ستادي مسئول فرهنگي و امور دانشجويي ، مسئول مالي ، مسئول حراست، مدير برنامه ريزي آموزشي، مسئول امتحانات، مسئول اداري و مدير روابط عمومي دانشگاه به ارايه گزارشي از اقدامات انجام شده براي آغاز سال تحصيلي و99پرداختند
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر