1399/2/15 دوشنبه نحوه درخواست صدور دانشنامه توسط فارغ التنحصيلان دانشگاه پيام نور
 
🔹با توجه به شرايط موجود و محدوديت رفت و آمد ناشي از بيماري كوويد 19، دانش آموختگان مي توانند پس از مراجعه به وب سايت سيستم گلستان و درخواست دانشنامه فوري در سربرگ پيشخوان خدمت، استان محل دريافت دانشنامه را تعيين كنند. استان محل دريافت دانشنامه لزوما استان محل تحصيل دانش آموخته نيست و دانش آموختگان مي توانند بر اساس شرايط و نزديكي به محل سكونت يك استان را انتخاب نمايند. درخواست دانشنامه فوري صرفا مختص دانش آموختگاني است كه بيش از يك سال از فارغ التحصيلي آنها گذشته باشد و با ارائه مدارك معتبر نياز فوري به دانشنامه داشته باشند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر