اخبار
1403/4/9 شنبه
اطلاعیه قابل توجه دانشجویان گرامیشماره 2

.

به استحضار میرساند ثبت نام بورس تحصیلی کشور مکزیک در مقاطع ارشد و دکتري آغاز و تا تاریخ
28 ژوئن 2024 ) ادامه دارد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا متقاضیان عزیز ) 8 تیرماه 1403
جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط اخذ پذیرش به ساhیت هاي معرفی شده، مراجعه نمایند.
* موراد تحت پوشش شامل: هزینه ثبت نام، شهریه، مقرري، خوابگاه، بیمه درمانی
پرداخت حقوق ماهیانه مبلغ 680 یورو براي مقطع کارشناسی ارشد
پرداخت حقوق ماهیانه مبلغ 850 یورو براي مقطع دکترا
https://sigca.sre.gob.mx : سایت جهت ثبت نام
https://Sib.Saorg.ir : فراخوان در سایت اطلاعرسانی اداره کل بورس
https://.Saorg.ir : سایت ارزشیابی دانشگاه ها
سامانه جهت کسب اطلاعات بیشتر(فرم هاي پیوست):
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر