آخرین خبر
1401/10/28 چهارشنبه
طلاعیه مهم و فوری

.


                قابل توجه دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور
              مهلت  انتخاب واحد ، تغییر رشته و مهمانی  تمدید شد.
            مهلت تغییر رشته و مهمان تا چهارشنبه 5 بهمن ماه
           مهلت  انتخاب واحد تا 8 بهمن ماه تمدید گردیده

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر