كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همايش ها
پنجمین کنفرانس ملی دانشجویی کارافرینی کشور
نهمین همایش تخصصی آمار
همایش نقش مقوم زبان های بومی در ماندگاری زبان فارسی
سومین دوره جشنواره ملی عکس
همایش هفته پلیس
سومین کنفرانس  ملی مدیریت بحران
جشنواره جوان خوارزمی
اولین جشنواره سراسری پاتوق طنز دانشجویی
همایش ملی و راههای برون رفت بحران کم آبی
اولین همایش ملی آسیب شناسی دین باوری جوانان
همایش شعر و مشاعره رضوی
همایش دو سالانه علمی فرهنگی فرصتها و تهدید های ازدواج دانشجویی
سیزدهمین جشنواره ملی امام رضا(ع)
همایش جشنواره ملی حجاب وعفاف
یازدهمین نشست تخصصی اساتید قران
همایش سراسری شعر آئینی مور
جشنواره ملی نو آوری های فرهنگی
آزمون سراسری معارف مهدویت
فراخوان دوازدهمين دوره معرفي پايان نامه هاي برتر قرآني دانشجويان كشور
 فراخوان پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي
1 2