دوشنبه 14 مهر 1393 دانشجویان عزیز می توانند جهت تماس با بخشهای مختلف دانشگاه از شماره تلفن گویا 8-07142530331استفاده نمایند.

شماره پیامک ارتباط مستقیم با مسئول آموزش دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی: 5000290909090جهت پاسخ گویی به سوالات دانشجویان.

شماره پیامک ارتباط با حراست دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی :
50002901010101جهت هرگونه شکایت، انتقاد شما دانشجویان
آدرس دانشگاه: فارس - نوراباد ممسنی - اسکان عشایر - دانشگاه پیام نور مرکز نورآباد ممسنی کد پستی دانشگاه :   7351994316
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ