كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رويدادها
سه‌شنبه 18 شهریور 1399 دانشجویان گرامی با سلام و احترام  
جشنواره  خاطره با طعم کرونا  تا 30 آبانماه  99 تمدید گردیده است.
آدرس سایت http//khatereh.pnu.ac.ir/fa
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر