1394/10/29 سه‌شنبه

دانشگاه پیام نور ممسنی

مجوز تأسیس این دانشگاه در سال 1370 اخذ و در نیمسال دوم سال تحصیلی 72-71 با پذیرش اولین گروه از دانشجویان در رشته زبان و ادبیات فارسی (55 نفر) کار خود را آغاز کرد.

این دانشگاه در حال حاضر با داشتن 23 رشته در مقطع کارشناسی در 2 حوزه علوم انسانی و علوم پایه و 2 رشته کارشناسی ارشد آمار و ریاضی و زبان و ادبیات عرب  به فعالیت خود ادامه می دهد.

دانشگاه پیام نور ممسنی با داشتن بیش از 1800 نفر دانشجو دارای امکانتی از قبیل کارگاه کامپیوتر ، کارگاه جغرافیا ، آزمایشگاه فیزیک ، آزمایشگاه خاک ، کارگاه زبان  است
بيشتر