اخبار
قابل توجه دانشجویان گرامی ‏

قابل توجه دانشجویان گرامی

از کلیه  دانشجویانی که در حوزه  نقاشی و آثار حجمی تولیداتی دارندو مایل به فروش آثار خود می باشند فایل آثار خود را با مشخصات کامل( نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و تلفن همراه ) به آدرس md@saerg.ir ارسال نمایند.

    شایان ذکراست جهت هماهنگی بیشتر می توانند با شماره 96664394-021  سرکارخانم شتاه پور تماس حاصل نمایند.