اخبار
اطلاعیه جهت ارسال نقاشی و آثارحجمی دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند  دانشجویانی که در حوزه نقاشی و

اثار حجمی تولیدی داشته اند و مایل به فروش آنها می باشند حداکثر تا تاریخ 20/6/96همراه با فایل نمونه آثار خود به اداره فرهنگ اجتماعی دانشجویان استان ارسال نمایند.0/