انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورشیراز به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران
 

عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور شیراز، مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران شد.
با حکم دکترعباس صالحی، وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ، دکتر بهزاد مریدی به سمت مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران منصوب شد.
دکتر مریدی،عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورشیرازاست که قبل از این مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان فارس را برعهده داشت.
پیش از این برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بود، ضرغامی اکنون مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران است.
مریدی دارای دکترای زبانشناسی است که از وی مقالات متعدد در مجلات خارجی ISI وISC منتشر شده است

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ