چهارشنبه 11 بهمن 1396 اطلاعیه ، قابا توجه دانشجویاغن گرلمی توجه        توجه ‏
دانشجویان گرامی که در کلاس آموزشی کامپیوتر ثبت نام نمودند وجهت گروه بندی و ‏برگزاری کلاس به روابط عمومی دانشگاه مراجعه نمایند
 
امتیاز دهی