الف) مشخصات فردی                                                

نام و نام خانوادگی: لیلا جمشیدی

تاریخ تولد: 30/6/1353  نورآباد ممسنی

ملیت: ایرانی

 

ب) وضعیت تحصیلی و رتبه های علمی

درجه علمی: استادیار دانشگاه پیام نور مرکز نورآباد ممسنی گروه زبان و ادبیات عربی

1-    مقطع متوسطه: دیپلم علوم انسانی؛ کسب رتبه اول با معدل کتبی: 95/18

2-   مقطع پیش دانشگاهی: کسب رتبه اول با معدل71: /19

3-  مقطع کارشناسی:  زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم؛ کسب رتبه اول با معدل: 48/19

4-   مقطع کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات عربی دانشگاه چمران اهواز؛ کسب رتبه اول با معدل 95/19 و احراز درجه عالی و نمره: 25/19 از پایان نامه

5-   مقطع دکتری: زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان؛ کسب رتبه اول با معدل: 19 و احراز درجه عالی و نمره: 61/19 از پایان نامه

6-   کسب رتبه ملی: در آزمون سراسری کارشناسی سال 1378

7-  احراز عنوان پایان نامه برتر: در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان

8-   احراز بورس موقت از بنیاد ملی نخبگان

9-   احراز گواهینامه تربیت معلم قرآن

 

پ) سوابق آموزشی

 تدریس در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در:

1-    دانشگاه اصفهان

2-    دانشگاه شیراز

3-   دانشگاه پیام نور مرکز شیراز،

4-    دانشگاه پیام نور مرکز نورآباد ممسنی

5-   مرکز پژوهشی شهد علم شیراز

 

ت) دروس تدریس شده

صرف ونحو، علوم بلاغی، تاریخ ادبیات دوره های مختلف، فن ترجمه، ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس، متون قدیم، متون جدید، ادبیات تطبیقی، نقد ادبی، روش تحقیق و سمینار؛ در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

 

ث)عنوان پایان نامه:

1- فوق لیسانس: بررسی و تطبیق مقامات حریری ومقامات حمیدی با تکیه بر اصول داستان نویسی

2- دکتری: الهجاء الکاریکاتوری فی شعر اعلام شعراء العصر العباسی

 

ج) زمینه تخصصی

تاریخ و متون- بلاغت

 

چ) تالیفات و طرح ها

 1- کتاب: العلوم البلاغیة علم البیان. انتشارات پیام نور

2- کتاب: الهجاء الکاریکاتوری عند اعلام الشعراء العباسیین. انتشارات قم:مجمع ذخائر اسلامی

3- طرح : الرسالة التوجیهیة للمدح فی العصر العباسی

 

ح) مقالات منتشره در مجلات معتبر علمی پژوهشی و علمی - تخصصی :

ü     « پیرنگ در مقامات حریری و حمیدی » ؛ در مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس(با همکاری دکتر دادخواه تهرانی ). علمی پژوهشی

ü     « عنصر گفتگو در مقامات حریری و حمیدی » ؛ در مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (با همکاری دکتر دادخواه تهرانی ). علمی پژوهشی

ü     « زاویه دید در مقامات حریری و حمیدی »؛ در مجله دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان (با همکاری دکتر دادخواه تهرانی ). علمی پژوهشی

ü      « عنصر شخصیت در مقامات حریری و حمیدی »؛ در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید داهنر کرمان(با همکاری دکتر دادخواه تهرانی ) . علمی پژوهشی

ü      « بررسی تطبیقی سبک ادبی در مقامات حریری و حمیدی »؛ در پژوهش نامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران(با همکاری دکتر دادخواه تهرانی ) . علمی پژوهشی

ü     « عنصر صحنه در مقامات حریری و حمیدی »؛ در فصل نامه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد(با همکاری دکتر دادخواه تهرانی ) . علمی پژوهشی

ü      « المواقف التربویة والنزعات الإصلاحیة فی أدب ابن المقفع »؛ در مجله علوم انسانی تربیت مدرس (با همکاری دکتر سید فضل الله میرقادری ) . علمی پژوهشی

ü      « الأیقونة فی سیمیولوجیا النص الکاریکاتوری الشعری عند الشعراء العباسیین »؛ در مجله آداب الکوفة (با همکاری دکتر عاطی عبیات و دکتر عبد الغنی ایروانی زاده ) . علمی پژوهشی

ü      « شخصیت پردازی در رمان أم سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون مایه داستان »؛ در پژوهشنامه نقد ادب عربی  (با همکاری دکتر سید فضل الله میرقادری ) . علمی پژوهشی

ü      « العناصر المشترکة بین الهجاء الکاریکاتیری فی شعر الشعراء العباسیین و بین الکاریکاتیر » در مجله زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران، واحد پردیس قم  (با همکاری دکتر عبد الغنی ایروانی زاده ) . علمی پژوهشی

ü      « الهجاء الکاریکاتوری فی شعر دعبل بن علی الخزاعی »؛ در مجله لسان مبین (با همکاری دکتر عبد الغنی ایروانی زاده ) . علمی پژوهشی

ü     « بررسی تطبیقی گسست رابطه اضافی در دستور زبان عربی و فارسی »؛ در نشریه ادبیات تطبیقی باهنر کرمان (با همکاری زینب حسینی ) . علمی پژوهشی

ü     « بواعث السخریة ومضامینها عند أبی العلاء المعری وعبید الزاکانی  »؛ در نشریه  الدراسات الأدبیة لبنان ( با همکاری زینب انصاری ). علمی پژوهشی

ü     « الألوان ودلالاتها فی خمریات أبی نواس » در مجله اللغة العربیة وآدابها ( با همکاری زهرا زارع خفری ) علمی پژوهشی

ü     بررسی و نقد کتاب « أمراء الشعر العربی فی العصر العباسی » در نشریه پژوهشنامه انتقادی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. علمی - پژوهشی

ü      « تحلیل گفتمان ادبی دعاهای صحیفه سجادیه»؛ در مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه چمران اهواز(با همکاری دکتر سید فضل الله میرقادری ) . علمی ترویجی

ü      « بررسی حکمت های اخلاقی تاریخ بیهقی و تطبیق آن با ضرب المثل های فارسی و عربی » در مجله ادب نامه تطبیقی (با همکاری علی چوبینه ) . علمی ترویجی

 

 

خ) شرکت در کنفرانس ها و ارائه مقالات علمی

ü     مقاله « بررسی و تحلیل جلوه های ایثار و شهادت در رمان ( نبرد هسجان ) » همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی.

ü     مقاله « نمایی از تصویر امام علی در خطبه غدیر » کنفرانس بین المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینى. سخنرانی

ü     مقاله « التناص الدینی فی قصص علی حجازی القصیرة »؛ همایش ملی بینامتنیت. ارائه

ü     مقاله « بینامتنیت قرآنی در اشعار کمیت بن زید أسدی »؛ همایش ملی بینامتنیت. ارائه

ü     مقاله « مفهوم الإمامة و خصائص الإمام فی أشعار المؤید فی الدین الشیرازی »؛ همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عرب.  ارائه

ü     مقاله دور المرأة والطفل فی المقاومة، علی حجازی فی قصص « القبضة والأرض وشجرة الزیتون والنعاس وأمیر العواصف »؛ همایش ملی مقاومت، ادب و هنر. ارائه

ü     مقاله « تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در سلامت روحی جامعه از دیدگاه ائمه اطهار (ع ) »؛ همایش ملی قرآن، سلامت و سبک زندگی. پوستر

ü     مقاله « بررسی مؤلفه های سبک زندگی ایرانی - اسلامی از دیدگاه ابن مقفع »؛ همایش ملی سبک زندگی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت.

ü     مقاله « سبک زندگی اسلامی از دیدگاه شهید مصطفی چمران بر اساس کتاب پاوه سرخ » همایش ملی سبک زندگی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت.

ü     مقاله « نگاهی به زندگی ملا محمد باقر گزی اصفهانی ابو الفقراء و بررسی تصحیح اثر خطی وی کنز الفقراء »؛ همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور.

 

 

 د) تصحیح انتقادی و داوری کتاب

- داوری کتاب « امراء الشعر العربی فی العصر العباسی » اثر أنیس المقدسی؛ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

- داوری کتاب « نحو 3 » رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نور

- ارزیابی کتاب « نحو 6 » رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نور

 

ذ) داوری مقالات علمی پژوهشی در مجلات و مقالات کنفرانس ها

داوری مقالات در مجلات علمی پژوهشی از جمله:

-        البحوث فی اللغة العربیة ( پژوهش در زبان عربی )

-        پژوهش های زبان شناختی قرآن؛

-        اللغة العربیة وآدابها

-        مطالعات قرآنی

-        کنگره بین المللی ابعاد جدید علم زبان ( زبان، ادبیات، زبانشناسی و فرهنگ ).

 

 

س) راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

-  زیبایی شناسی ایجاز و اطناب در نهج البلاغة ( استاد راهنما )

- بررسی تطبیقی رویکرد ارشادی مدح در اشعار بشار بن برد و انوری( استاد راهنما )

 

ش) طراحی و ویراستاری سؤالات پیام نور

 

ص) دوره ها و کارگاههای آموزشی:

- « معرفت شناسی اسلامی وفلسفه علم» طرح ضیافت اندیشه استادان

- « اصول تربیت اسلامی » طرح ضیافت اندیشه استادان

- « آشنایی با صحیفه سجادیه » آموزش مجازی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور

- « آشنایی با خدمات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC) » ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور

- « تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم »؛ از سوی معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری

- « حکومت مهدوی و وظایف منتظران » از سوی معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری

- « صرف و نحو، تجزیه و ترکیب » کارگاه تخصصی قرآن و ادبیات

- « علوم بلاغی »؛ کارگاه تخصصی قرآن و ادبیات

- « پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی و عروقی »؛ دانشگاه پیام نور از سوی دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

 

 

ض)  فعالیتهای فرهنگی :

- رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی

رییس شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی

- رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی

- رییس شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی

- رییس اتاق فکر حوزه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی

- رییس کمیته حمایت و نظارت دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی

- رئیس ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور ممسنی

- مشاور کانون قرآن و عترت دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی

 

 

ط) فعالیتهای علمی

- عضو گروه تخصصی زبان و ادبیات عرب دانشگاه پیام نور استان فارس

 

ظ) فعالیت های اجرایی

- رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان نورآباد ممسنی در استان فارس از مهرماه 1393 تا کنون ادامه دارد

- معاونت آموزشی پیام نور شهرستان نورآباد ممسنی در استان فارس از خرداد ماه 1391 تا مهرماه 1393

- بازرس شورای تحول اداری فرمانداری

- عضو اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نورآباد ممسنی در استان فارس

- عضو اصلی کارگروه اجتماعی - فرهنگی شهرستان نورآباد ممسنی

- عضو اصلی شورای فرهنگی شهرستان نورآباد ممسنی

- عضو شورای اداری شهرستان نورآباد ممسنی

- عضو کمیته دانشجویی شهرستان نورآباد ممسنی

- عضو کمیته تحول اداری شهرستان نورآباد ممسنی

- عضو اصلی شورای فرهنگ عمومی شهرستان نورآباد ممسنی

 

 

آدرس :   فارس. نورآباد ممسنی. دانشگاه پیام نور

ایمیل :  ljamshidi53@gmail.com

Ljamshidi53@yahoo.com         

 

 

بيشتر