نام و نام خانوادگی: لیلا جمشیدی                                                  

مقطع تحصیلی: دکتری                                

مقاطع تحصیلی و رتبه های علمی:

1- مقطع متوسطه: کسب رتبه اول با معدل کتبی 95/18

2- مقطع پیش دانشگاهی: کسب رتبه اول با معدل 71/19

3- مقطع کارشناسی: کسب رتبه اول با معدل 48/19 از دانشگاه قم

4- مقطع کارشناسی ارشد: کسب رتبه اول با معدل 95/18 و  احراز درجه عالی و نمره 25/19 در پایان نامه از دانشگاه شهید چمران اهواز

5- مقطع دکتری: کسب رتبه اول با معدل 19 و احراز درجه عالی و نمره 61/19 در پایان نامه از دانشگاه اصفهان

6- کسب رتبه ملی در آزمون سراسری کارشناسی سال 1378

7- احراز عنوان پایان نامه برتر در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان

8- احرازگواهینامه تربیت معلم قرآن

سوابق علمی- پژوهشی

1.     « پیرنگ (طرح داستانی) در مقامات حریری و حمیدی» , در مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ,دانشگاه تربیت مدرس.

2.     «عنصر گفتگو در مقامات حریری و حمیدی» در مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

3. «زاویه دید در مقامات حریری و حمیدی» در مجله دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان.

4.«عنصر شخصیت در مقامات حریری و حمیدی» در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان .

5. « بررسی تطبیقی سبک ادبی در مقامات حریری و حمیدی » در پژوهش نامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران .

6.  عنصر صحنه در مقامات حریری و حمیدی در فصل نامه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد.

7 . « الهجاء الکاریکاتوری فی شعر دعبل بن علی الخزاعی» در فصل نامه تخصصی لسان مبین .

8. «العناصر المشترکة بین الهجاء الکاریکاتوری فی شعر الشعراء العباسیین و بین الکاریکاتور» در مجله زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران، واحد پردیس قم.

سوابق آموزشی:

تدریس در:

1- دانشگاه دولتی اصفهان

2- دانشگاه دولتی شیراز

3- دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

4- دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی

5- مرکز پژوهشی شهد علم شیراز

6- طراحی و ویراستاری سؤالات دروس زبان و ادبیات عرب

 سوابق اجرایی:

1-  معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور ممسنی

2-   بازرس شورای تحول اداری فرمانداری

3-   مدیر عامل کانون بانوان

پست الکترونیکی: l.jamshidi53@yahoo.com

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما